NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở NÔNG THÔN

Xây dựng nhà ở nông thôn có cần xin giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn? Quy trình hay thủ tục xin cấp giấy phép nếu có là gì? Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin cần thiết về giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn.
Xây dựng nhà ở nông thôn, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy phép xây dựng, Bản vẽ thiết kế xây dựng, Quyền sử dụng đất
Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn


Cấp
giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn trong trường hợp nào?

Xây dựng nhà ở nông thôn, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy phép xây dựng, Bản vẽ thiết kế xây dựng, Quyền sử dụng đất
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn trong trường hợp nào
Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định về các công trình nhà ở nông thôn đã thể hiện rõ công trình nhà ở nông thôn nào cần và không cần xin giấy phép xây dựng. Theo đó, công trình được miễn giấy phép xây dựng bao gồm các công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch xây dựng được duyệt. Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ các nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu du tích văn hoá – lịch sử thì được miễn xin giấy phép xây dựng. Đây là quy định mới của Luật Xây dựng 2014 so với Luật xây dựng 2003 và nghị định 64/2012/NĐ-CP về giấy phép xây dựng.
Như vậy, nhà ở nông thôn không thuộc trường hợp như quy định trên, cụ thể là nhà ở riêng lẻ khu vực có quy hoạch điểm dân cư nông thôn thì khi xây dựng thì phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Để biết nhà bạn ở khu vực nông thôn có phải xin giấy phép xây dựng hay không, bạn hãy đối chiếu xem khu vực xây nhà có thuộc khu quy hoạch xây dựng hoặc khu bảo tồn, di tích lịch sử - văn hoá hay không.

Quy trình, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, nếu trường hợp của bạn thuộc trường hợp bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ cơ bản bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
  • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
  • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
Đối với trường hợp nhà ở có công trình liền kề thì phải có cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình liền kề, gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép để được cấp giấy phép xây dựng.
Xây dựng nhà ở nông thôn, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy phép xây dựng, Bản vẽ thiết kế xây dựng, Quyền sử dụng đất
Quy trình, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Giấy phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi bạn cư trú cấp và thời gian cấp phép không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ngoài ra, trong thời hạn 30 ngày trước khi thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn mà nhà ở của bạn vẫn chưa được thi công thì bạn buộc phải làm đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Lưu ý, bạn chỉ được gia hạn tối đa là 1 lần và thời gian gia hạn đối với nhà ở nông thôn là 6 tháng. Nếu quá thời gian đó, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải làm đơn xin cấp mới lại giấy phép xây dựng.
Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn và văn bản pháp lý nhằm bảo vệ cá nhân, hộ gia đình trong việc xây dựng và thuận lợi cho việc kiểm tra giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, nắm rõ các quy định về giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn là điều vô cùng cần thiết để tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc.

0 nhận xét: